طبق برنامه موسسه هر ساله در زمینه های مختلف ، نمایشگاه ها و همایش ها و نیز نشست های تخصصی برگزار می گردد. از جمله این برنامه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱- برگزاری نمایشگاه مطبوعات  همزمان با نمایشگاه مطبوعات کشور

۲- برگزاری نمایشگاه خودروهای کلاسیک  و تاریخی

۳- برگزاری نمایشگاه حماسه عاشورا و آثار موزه ای

۴- برگزاری جشنواره بهار نارنج در مجتمع فرهنگی – موزه ای شهدای رامسر

۵- برگزاری   نشست های تخصیی موزه ای

۶- برگزاری  نشست های تخصصی مرمت

۷- نمایشگاه تخصصی سکه و تمبر و گل مهره های تاریخی

۸- نمایشگاه جنگ افزار ایران