مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر ؛ موزه برگزیده سال 1396 در شاخص استاندار های فنی و توسعه فیزیکی کشور شد

/
به گزارش روابط عمومي موسسه فرهنگي موزه ها ، دوشنبه ٣١ ارديبهش…

پيام تسليت مديرعامل موسسه موزه ها جناب آقاي مجيد شايسته

/
 بازگشت همه بسوی اوست متاسفانه باخبرشدیم برادر ارزشمند و…

بازدید دکتر قنبری همدانی از مجتمع فرهنگی - موزه ای شهدای رامسر

/
بازدید دکتر قنبری همدانی ریاست هیات مدیره موسسه فرهنگی م…

انجام عملیات بازبینی و هوادهی آثار گنجینه موسسه فرهنگی موزه ها

/
به گزارش روابط عمومی موسسه موزه ها در راستای حفاظت و…

بازدید مهندس شایسته مدیر عامل موسسه فرهنگی موزه های بنیاد از خانه موزه مدرس

/
  به گزارش روابط عمومی موسسه موزه ها، جناب آقای مهندس شایسته…

انتصاب مدیرعامل

/
مهندس شایسته مدیرعامل جدید موسسه فرهنگی موزه های بنیاد شد …