گنجینه هنر سفال با در اختیار داشتن مجموعه ای متشکل از حدود ۱۶هزار قطعه سفال از دوره های پیش ازتاریخ ،تاریخی و اسلامی ، یکی از کم نظیر ترین مجموعه های کشور است. قدیمی ترین سفالینه های گنجینه، قدمتی بیش از هفت هزار سال داشته ومربوط به  حوزه های فرهنگی  و جغرافیائی مختلف ایران  هستند.