در گنجینه تندیس حدود ۱۱۰۰ عدد شیء، شامل تندیس های بزرگ و کوچک از جنس برنز، فولاد و سنگدر رنگ و اندازه های گوناگون با قدمت های متنوع نگهداری می شود