بیش از ۱۰۰۰ قلم بافته متشکل از قالیچه ها و قالیهای دستباف ، قطعات پرده خانه خدا ، تن پوش های سنتی و یونیفورم های نظامی، و انواع پارچه های نفیس دست دوزی شده مزین به تزئینات گوناگوندر این گنجینه نگهداری می شود. قدیمی ترین بافته های گنجینه با قدمتی بالای هزارسال به کفن ها ی آل بویه موسوم است.