گنجینه رنگ و نقش شامل بیش از۳۰۰۰ اثر نقاشی و خط از دوره های مختلف تاریخی ایران به ویژه از دوره صفویه به بعد ، و همچنین آثار غیر ایرانی  هنرمندان اروپایی از حدود قرن ۱۷ میلادی تا دوره معاصرست .