گنجینه جنگ‌افزار با در اختیار داشتن مجموعه ای از انواع سلاح‌های گرم و سرد وابزار های دفاعی نظیر طپانچه ،شمشیر ، تیرو کمان ،  سپر و کلاهخود … ، و نیزسلاح‌های هزاره‌ قبل از میلاد، مجموعه‌ای ارزشمند جهت پژوهش در زمینه انواع نقـوش تزئینات، و روش‌های مختلف ریخته‌گری برنز و آهنگری به شمار می‌رود.