نمایشگاه تک اثر

 

نمایشگاه تک اثر شامل آثار شاخص موزه ای  است که به تنهایی بازگو کننده مفاهیم ، ارزشها و فرهنگ برهه ای از تاریخ یک ملت یا قوم است. برای نمونه نمایش یک جام طلایی منقوش منحصربه فرد  از هزاره اول ق. م که کمتر دیده شده و بازگو کننده حوادثی از مکانی جغرافیایی خاص در آن دوره است به خودی خود قابلیت نمایشی فوق العاده خواهد داشت. امروزه به دلیل وارد شدن مفاهیمی از قبلی تفسیر در موزه، گفتمان در موزه و موزه به مثابه مفهومی گسترده ، همزمان با  رویدادهای ویژه مانند ، آغاز سال ، آغاز فصل، تولد افراد مشهور، وفات مشاهیر و از این قیبل، جهت تداعی مفاهیم بنیادین ، نمایش آثار شاخص اجرا می گردد. موسسه فرهنگی موزه های بنیاد نیز با توجه به رسالت موزه ای و فرهنگی خود در این راستا نمایشگاه تک اثر را برگزار می کند.