موسسه فرهنگی موزه ها از نظر آرشیو مطبوعات در رده ای بالا در کشور ایران اسلامی قرار گرفته است. این گنجینه و آرشیو در سال ۱۳۷۶ شـمسی فعالیت خود را مبنی بر گـرد آوری مطبوعات کشور آغاز کرد. هدف اصلی خـزانه مطبوعات نگهداری  نمایش و معرفی  آثار ارزشمند تاریخ مطبوعات ایران طی ۲۰۰ ساله گذشته می باشد. مخاطبان با مراجعه به موسسه فرهنگی می توانند از نزدیک آثار نفیسی از مطبوعات ایران را مشاهده کنند.

 

به زودی  مطالب  این بخش از سایت بارگزاری می شود