پژوهشکده

پژوهش عنصری کلیدی در پیشبرد اهداف موسسات موزه ای است. پژوهش های شامل : آثار موزه ای، هویت هر اثر، شناسنامه اثر موزه ای ، کاربرد آثار در دوره استفاده، ساختار یک اثر از نظر علمی است. هر پژوهش در راستای اعتلای علمی انجام شده و در این مسیر شناخت و آگهی برای مخاطبان خاص و عام ایجاد می کند.

موسسه فرهنگی موزه ها پژوهش های مختلف در زمینه نوع اثر، کیفیت آن و معرفی آن انجام داده است. معرفی این گونه آثار در  سبب جذب مخاطب بیشتر در موزه ها می کند. در برنامه تدوین شده ، موسسه پژوهش های گسترده ای در زمینه تنوع آثار موجود در دسترس اقدام دارد.

ساختار کلی پژوهش بر اساس بررسی های مختلف میدانی و کتابخانه ای ست که نهایتا منجربه انتشار این نوع مواد فرهنگی می گردد.

ازجمله آثار پژوهشی موسسه

۱- انجام پایان نامه های دانشجویی در گنجینه های موسسه

۲- تحقیق در مورد شیوه های نمایش آثار گنجینه ها در موزه ها

۳- ارتباط با دانشگاه های موزه و ثبت تجربیات با همکاری و مشاوره این نهادها

۴- چاپ کتب علمی و تخصص موزه و موزه داری

۵- چاپ مقالات و مجلات موزه ای و مرتبط با موزه و مرمت و گردشگری