موزه مدرسه ای ست که در آن تاریخ زندگی آموخته می شود

یادگیری برای دانش آموزان زمانی جالب و شوق انگیز است که در پرتو اندیشیدن؛ حس کردن؛ بازی کردن؛ نوآفرینی و فعالیت و علم انتخابی انجام شود.  بازدید از موزه ها و مراکز علمی، فرهنگی – هنری، زمینه ای برای کاربردی کردن آموزش ها و انتقال مفاهیم درسی به میدان تجربه، عمل و رفتار است. به بیانی دیگر موزه ها، نمایشگاه ها و خانه های علم می تواند به دانش آموزان کمک کند که وجه عینی مفاهیم ذهنی را در محیط های خارج از مدرسه درک کنند و این مراکز به عنوان پل ارتباطی بین آموزه های نظری و ذهنی با آموزه های عملی و مهارتی خواهند بود.

موسسه فرهنگی موزه ها افتخار دارد از بدو تاسیس میزبانی شایسته برای کودکان و دانش آموزان بوده است. هرساله تعداد کثیری از دانش آموزان مدارس در جهت آشنایی با فرهنگ ، تاریخ و هنر این سرزمین به دیدار موزه های موسسه می آیند. بیشترین آمار بازدید موزه های موسسه فرهنگی مربوط به مدارس و دانش آموزان است. ما برنامه های ویژه ای در راستای رفاه دانش آموزان در موزه های خود برگزار می کنیم . از جمله این برنامه ها ، تورهای دانش افزایی ، گردش علمی ، پخش فیلم ، بازی با اشیا مولاژ و تولید این اشیا ست.