با خانواده خود به تماشای موزه برویم

 

 

ارتباط خانواده با موزه ها باعث ایجاد فرهنگ موزه‌داری ، حفاظت از آثار فرهنگی، تاریخی از ابعاد خانواده ، تقویت بنیان خانواده ، ایجاد خودباوری و انگیزه ، ایجاد رقابت مثبت در بستر خانواده‌ها در رابطه با تقویت بنیاد موزه‌ای ، بالا بردن آگاهی‌ها ، ابتکار و خلاقیت ، پاسخ به نیازهای فرهنگی و اجتماعی و پر کردن اوقات فراغت  می گردد. موسسه فرهنگی موزه ها برنامه های ویژه ای برای خانواده ها در نظر گرفته است.