مقاله / در مسیر استرداد ؛ گلناز گلصباحی

/
  گلناز گلصباحی در شماره تازه فصلنامه فرهنگ موزه، مق…

انعکاس در رسانه ها / عضویت کارشناس موسسه فرهنگی موزه ها در شورای جهانی

/
به گزارش روابط عمومی موسسه موزه ها ، خبر عضویت موزه دار ب…

نشست هم اندیشی بررسی الگوی انتقال و حراست آثار موزه آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها

/
به گزارش روابط عمومی موسسه موزه ها  نشست هم اندیشی بررسی الگوی ا…

برنامه آموزشی اطفاء حریق در مجتمع فرهنگی موزه‌ای شهدای رامسر برگزار شد

/
برنامه آموزشی اطفاء حریق در مجتمع فرهنگی موزه‌ای شهدای رامسر …

مشارکت موزه داران موسسه فرهنگی موزه ها در باز تعریف جهانی موزه

/
به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی موزه ها، امسال در کشور ژاپن…