انتصاب ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی

/
به گزارش روابط عمومي موسسه فرهنگي موزه ها به نقل از روابط عمو…