مراسم روز جهانی موزه در موزه های موسسه فرهنگی موزه های بنیاد برگزار می شود

/
 به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی موزه ها، مراسم بزرگداشت روز …