شعار امسال ایکوم : موزه ها به مثابه کانون های فرهنگی ؛ آیندگان سنت

/
ایکوم از پوستر روز  بین المللی موزه در سال  2019رونمایی کرد ه…

نشست تخصصی باستان شناسی در موزه زمان برگزار شد

/
به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی موزه ها، نخستین  نشست تخصصی…