روز ۲۸ اردیبهشت مصادف با روز جهانی موزه نمایشگاه “طبیعت در هنر” در مجتمع فرهنگی و موزه ایی شهدای رامسر افتتاح می شود.
این نمایشگاه نگاهی دارد به آثار هنرمندانی که در آثار خود طبیعت و حیوانات را موضوع اصلی کار خود قرار داده اند.
بازه زمانی آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه از هزاره چهارم پیش از میلاد تا دوره معاصر و مربوط به کشورهای مختلف جهان است.
گفتنی است انجمنی با عنوان Society of Animals Artist در جهان وجود دارد که متشکل از هنرمندانی است که از حیوانات در کارهای هنری خود بهره بردند.